Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

ISTORIJA DOMAĆEG GOLUBA

Category: Zanimljivosti

VAVILONSKI GOLUB

Vavilonska država nastaje u Mesopotamiji u 18. veku pre nove ere. Vavilonci su od Sumera nasledili ne samo njihovu kulturu, nego i svetog sumerskog goluba. I oni ga koriste u obredne svrhe ali i dalje usavršavaju njegov izgled. Golub dobija izrazite boje perja koje se prelivaju na suncu. U Starom zavjetu pominju se golubovi čija krila 'svjetlucaju srebrno i zlatno'. U pesmi o Davidu pominju se golubovi žutozlatnoga perja.

Ovaj golub kasnije dobija i perjanu ćubu na glavi. Njegov izgled i atraktivan let, ostavljao je izvanredan utisak na vernike i posmatrače.Tako nastaje – VAVILONSKI GOLUB koji je bio simbol i kult boginje Ištar, pored ostaloga i zbog svoje plodnosti. Trgovci ga raznose širom Azije i Evrope. Njegove odlike ukazuju na to, da je ovaj golub bio pereteča ilirskom golubu. Ako uporedimo goluba pećinara sa današnjim ilirskim golubom, vidimo da je sličnost velika, počev od veličine tela, oblika glave, kljuna, boje oka...


 

VUČEDOLSKI GOLUB

Jedna od najstarijih evropskih kultura je vučedolska kultura koja nastaje u današnjoj istočnoj Slavoniji u drugom milenijumu pre n.e. Čuvenim putem svile, koji se proteže od Mesopotamije sve do Dunava, i dalje širom Evrope, obavlja se veliki protok roba u oba smera. Tako u ove krajeve stiže i stari, sveti golub koga prihvaćaju i Vučedolci. Dokaz tome je čuvena figura vučedolske golubice koja je pronađena na lokalitetu Vučedol kraj Dunava, nedaleko od Vukovara. Več na prvi pogled, podseća nas na ilirskog goluba, ne samo zbog ćube na glavi, već i zbog šara na krilima i grudima, koje nam daju poruku da je to bio golub izrazitih boja perja. Ova figura je simbolizovala kult Velike Majke.


 

ILIRSKI GOLUB

U 16. veku p.n.e započinje velika seoba naroda iz Mesopotamije u Evropu. Tada današnji Balkan naseliše Iliri koji takođe donose svetog goluba iz Vavilona, koga su koristili uz obrede kao i za prenošenje poruka. Početkom nove ere Rimljani pokoravaju Ilire i prihvaćaju njihovog goluba kome daju ime – COLUMBA ILLYRICA =ILIRSKI GOLUB. Rimski car Dioklecijan (245 – 313), poreklom Ilir, vlada iz Salone, kraj današnjeg Splita i koristi ilirske golubove kao glasnike. U to vreme ilirski golub širi se širom Rimskog carstva.

Naziv ilirski golub pominje se i u najstarijim knjigama o golubovima, na raznim jezicima, uz konstataciju da vodi poreklo iz Dalmacije. Brehm u svojoj knjizi iz 1857.godine, piše o ilirskim golubovima da su laki i brzi u letu, ali vrlo pitomi. Iz Dalmacij se širi ne samo po Evropi već i širom sveta. U Nemačkoj prvobitno dobija naziv – Dompfaffen, što znači – svešenik u katedrali.

Stari ilirski golub imao je, od davnina, poseban status, pa su razni narodi davali svoje specifične nazive. U Srbiji se koristi naziv- ilirski golub, u Hrvatskoj ga nazivaju – dalmatinski golub, Nemci - Gimpel, Englezi – Archangel, Holanđani – vinken, Slovenci – zimovka, Francuzi – bouvreuil, Mađari – pirók, Poljaci – gil, Slovaci – hil...Engleska reč Archangel znači arhanđeo a što je ostatak legende o njegovom nekadašnjem statusu božjeg glasnika koja je sačuvana do današnjih dana.

Danas se smatra najstarijom rasom domaćih golubova koja se i danas koja se gaji svetu. Izvorne boje perja su bakarna i zlatnožuta u kombinaciji sa crnim krilima i crnim repom. Nijedan drugi golub, na svetu, nema takve jarke boje perja koje se svetlucaju od glave do kraja repa.Kasnije, u Nemačkoj, stvoreni primerci sa plavim i belim krilima. U tim bojama nema sjaja a što je jedna od osnovnih osobina ovog goluba.Uzgaja se na svim kontinentima a učestvovao je u stvaranje mnogih rasa golubova kao što je velika skupina golubova boje, zatim švajcarskih rasa golubova, golubova letača i dr. Predak srpskom visokoletaču je upravo ilirski golub. Ako uporedimo srpskog visokoletača, u bakarnoj boji, vidimo da je od ilirskog goluba nasledio, ne samo boju perja, nego i oblik glave, kljun, ćubu...

Danas se uglavnom gaji volijerski ali odgajivači koji mu daju slobodu leta, svedoci su da nije izgubio stare letačke osobine. Često ga viđamo i na našim izložbama. 

INTERESTING FACTS

  

N E W S