Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

RODOSLOVNO STABLO DOMAĆIH GOLUBOVA

     Temeljnija istraživanja porekla domaćih golubova vršena su tek u 19. veku. Mnogi autori postavljali su pitanje gde i kada je počelo pripitomljavanje i stvaranje domaćih rasa golubova? Jedino se znalo da su svi domaći golubovi nastali od goluba Pećinara a što je dokazao Charls Darwin polovinom 19. veka. Što se dublje ulazilo u istoriju, sve je teže bilo dobiti odgovor kada je počelo. Pojedin autori uspeli su sačiniti deo rodoslovnog stabla golubova ali bez najstarijeg korena.

      Putujući po Bliskom Istoku, sakupio sam dosta zapisa i informacija na ovu temu. Tako sam došao do zaključka, da od svih poznatih rasa golubova, najstarije korene vuče stari Ilirski golub. Zahvaljujući njegovom dolasku na Balkan, još pre nove ere, sačuvan je do danas, a proširio se po čitavoj Evropi i svetu. On vrlo liči poznatoj figuri Vučedolske golubice koja je stigla u Istočnu Slavoniju još pre Ilirskog goluba.

13.jpg16.jpgColumba livia.jpgPećinar i Ilirski golub.jpgVučedolska-gaolubica.jpg

     Sumeri su počeli sa stvaranjem - Sumerskog golubau Mesopotamiji.  Dalji razvoj ovog goluba nastavlja seu Vavilonu, stvaranjem -Vavilonskog goluba. Dolaskom Ilira u Evropu stiže i ovaj golub koga Rimljani, početkom nove ere,nazivaju Columba illyrica-Ilirski golub.

     Ako uporedimo Pećinskog goluba (Columba livia) sa Ilirskim golubom, vidimo, da izuzev boje perja, postoji velika sličnost, iako je između njih ogromna vremenska distanca od 7000 godina! Veličina tela i glava Ilirskog goluba je ista je kao kod Pećinara, ista je boja očiju i oblik i boja kljuna!

                                                                                                                                    Josip Pekanović

ZANIMLJIVOSTI

  

N O V O S T I